Här får du vägledning, verktyg, inspiration och tips som om vi alla tillsammans arbetar med förhoppningsvis leder till att innebandyn blir Sveriges folksport.

Läs mer om bakgrunden till projektet

Säg “innebandy” eller “svensk innebandy” till vem som helst och de flesta har en egen uppfattning och bild som dyker upp i huvudet. Associationer, positiva eller negativa, som baseras på något de själva upplevt, sett, hört eller läst. Det innebär att varumärket Svensk Innebandy finns, vare sig någon arbetar aktivt med det eller inte.

I projektet ”Folksporten i framtiden” har Svenska Innebandyförbundet funderat på vad människor ska tänka och känna för att fler ska börja, fortsätta, komma tillbaka, titta på eller engagera sig i innebandyn. Projektet har tagit reda på så mycket som möjligt om olika människor genom fakta, workshops, rapporter från oberoende aktörer, forskning, inspel från experter inom olika områden, intervjuer, enkäter och trendspaning. 

“Folksporten i framtiden” har alltså tydliggjort vilka upplevelser som är vettiga att skapa för att så många som möjligt ska börja, gilla och fortsätta med innebandy i hela livet. De upplevelserna vill Svenska Innebandyförbundet erbjuda i hela landet. En likartad bild av innebandyn oavsett var du bor och vem som bjussar på upplevelsen.

Därför skapar vi samlingsnamnet Svensk Innebandy. Ett varumärke som:

  • Är flexibelt och modernt
  • Enar och skapar kraft
  • Inspirerar och skapar självförtroende
  • Väcker nyfikenhet och bjuder in

Som ett eget varumärke ger Svensk Innebandy mer handlingsfrihet i kommunikationen. Där förbundet är den trygga och administrerande delen av innebandyn är Svensk Innebandy den spännande, moderna och målgruppsanpassade.

Svensk Innebandy är en ledstjärna i hela vår verksamhet. Från extern marknadsföring och intern kommunikation till utveckling av sporten, utbildning, organisationskultur och ledning. Här enas hela innebandysverige med ett gemensamt budskap och agerande – en förutsättning som lägger grunden till Folksporten.

Innehåll i Svensk Innebandy Vill:

1

VÅRT SYFTE

Erbjuda aktivitet & ta samhällsansvar

Vi erbjuder en rolig sport som är enkel att spela och som bidrar till ökad rörelserikedom. Och vi tar en aktiv roll i att bygga det svenska samhället. Hur? Genom att ha en positiv värdegrund, vara inkluderande, jämställd, skapa stark gemenskap och sprida ett sunt förhållningssätt till individuell utveckling.

Läs mer

2

VÅR VISION

Folksporten för alla - alltid

Svensk Innebandys vision är att bli Sveriges folksport. Folksport tänker du, vad menas egentligen med det? Jo, vi ser en sport som tilltalar många. Den är rolig. Enkel. Varierande. Utmanande. Underhållande att se på. Öppen för alla. Här är vår dröm om hur det skulle kunna se ut i framtiden!

Läs mer

3

VÅR VÄRDEGRUND

Svensk Innebandys kärnvärden

Inkludering – Samverkan – Nyskapande! Tre ord som visar oss rätt och som vi har med oss i allt vi gör. De är grunden till Svensk Innebandys personlighet som i sin tur bygger vad och hur vi gör saker. Att vi exempelvis behandlar alla jämlikt, arbetar tillsammans och att vi brinner för vår sport men vågar testa nya idéer.

Läs mer

4

VÅR MÅLSÄTTNING

En sport som alla ska kunna engagera sig i

För att bli Folksporten fullt ut finns det utmaningar vi vill ta tag i. Här presenteras långsiktiga mål som Svensk Innebandy vill nå:

  • Ett övergripande mål för år 2030 som vi mäter genom olika indikatorer
  • Fem strategiska mål till år 2025

Och utefter dessa sätter förbund och föreningar sina egna lång- och kortsiktiga mål.

Läs mer

5

VÅR ORGANISATION

Vi som ska göra det

I Svensk Innebandy ingår förbund, distrikt, föreningar, tränare, spelare, domare, ja alla, som på ett eller annat sätt skapar en innebandyupplevelse. Här ingår också själva upplevelsen som en match, träning eller arrangemang, typ SM-finalen. Så här organiserar sig Svensk Innebandy. Nu. Och i framtiden.

Läs mer

6

VÅRA MÅLGRUPPER

Lär känna människorna vi vill nå

För vem finns vi till? Och vilka är det som ska gilla oss? Här generaliserar vi lite för att ge en bild av “folket” i folksporten. Dels är det uppdelat på målgrupper, dels på åldrar. En liten hjälp för att vi ska kunna förstå oss på dem vi finns till för. Så att så många som möjligt ska gilla innebandy.

Läs mer

7

AGERA & KOMMUNICERA

Vi är välkomnande, öppna & modiga

Vi är många som är med och bidrar till innebandyupplevelser – det är härligt! Men det innebär också att upplevelsen av innebandyn kan variera kraftigt. Allt beroende på vem som erbjuder träningen, tävlingen eller vad som helst egentligen. Genom att leva efter Svensk Innebandys personlighet skapar vi en likartad bild av vår sport.

Läs mer

8

VÅR POSITIONERING

Innebandy är ”mer än en sport”

Vi vill vara välkomnande, modiga och öppna. Våga tänka nytt och göra skillnad i samhället. Därför gör vi lite mer än vad som förväntas av en traditionell sport. I allt vi tar oss för. Typ, inför en träning. När vi arrangerar ett event. I samtal med andra. Visst låter det spännande? Inspireras av våra gemensamma exempel här!

Läs mer

9

VÅR VISUELLA IDENTITET

Så förenas innebandysverige

Med Svensk Innebandy som aktivt varumärke finns en grafisk profil som kan nyttjas av förbund, distrikt och förening. Vi vill att det ska spegla vår personlighet och vara fräscht, modigt och modernt. Så som vi vill att Svensk Innebandy ska uppfattas. Bli här en del av gemenskapen även visuellt!

Läs mer