Om vi vill att bilden av Svensk Innebandy ska bli stark och tydlig är det viktigt att vi är konsekventa och pratar med “en röst”. En röst som uttrycker vår personlighet så att människor gillar oss. Men den måste också vara trovärdig. Det här är grunden i vår kommunikation – folk ska känna igen Svensk Innebandy både i hur vi pratar och hur vi gör saker.   

Vår personlighet

Det blir lättare att förstå vad vi menar om vi tänker oss att Svensk Innebandy har en egen personlighet med fyra huvuddrag: 

Varm och välkomnande

Vi välkomnar alla. Vi bryr oss. Vi engagerar oss i människors utveckling och välmående. Vi är trygga och respekterar varandra. Vi är bra lyssnare. Vi bygger samhörighet.

MODIG

Vi gillar förändring. Vi vågar testa nya idéer och ifrågasätta och pröva gamla strukturer. Och vi gör inte som alla andra – vi leder utvecklingen. 

ÖPPEN

Vi tar till oss forskning och nya rön. Vi lyssnar på unga. Vi delar med oss av kunskap som ger nya insikter och som vidgar vyer. Vi får andra att växa. Vi samarbetar.

PASSIONERAD

Vi brinner för vår idrott. Vi är stolta över att gå vår egen väg. Vi gör skillnad.

Till dig!

När vi agerar och kommunicerar försöker vi göra det på ett sätt som stämmer överens med vår personlighet.

  Vår personlighet i vardagen

  Tycker du att det är svårt att förstå hur en hel sport kan ha en personlighet? Låt oss göra det ännu mer konkret och prata om hur vi omsätter det i vårt dagliga arbete. Det här är olika sätt att vara som ligger högt upp på önskelistan när Svensk Innebandy rekryterar medarbetare och det fungerar lika bra i exempelvis en förening: 

  Till dig!

  Vad kan du göra och när för att bidra med den till bilden av Svensk Innebandy?

   Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

   För att säkerställa att vi tänker och agerar på ett liknande sätt inom hela Svensk Innebandy när det gäller individuell utveckling och idrottsutövande har vi Svensk innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Det är vår långsiktiga modell som inkluderar träning, tävling och återhämtning. Den bygger på Svensk Idrotts riktlinjer och värderingar och förespråkar en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande.

   Utvecklingsfaserna är kopplade till biologisk ålder istället för kronologisk ålder. Spelarna får, om vi följer SIU, uppleva träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling.

   Svensk Innebandys Utvecklingsmodell:

   • är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar
   • säkerställer utvecklingen av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och ungdomar
   • integrerar elit-, tävling-, bredd-, barn-, och motionsidrott

    Vårt sätt att kommunicera

    Vi vill inkludera alla och därför pratar och skriver vi på ett lättförståeligt sätt. Språket är enkelt och rakt på sak, motsatsen till byråkratiskt. Här kommer några tips:

    Använd korta meningar och förklara svåra begrepp!

    Vi vill prata med en så stor del av svenska folket som möjligt. Så vi uttrycker oss på ett sätt som alla förstår. Exempel: Skippa förkortningar som SDF och skriv distrikt istället.

    Använd ett intressant språk

    • Undvik jargong
    • Håll det enkelt
    • Skriv som du pratar
    • Var inte rädd för att använda känslor
    • Undvik repetition

    Visa hellre än att berätta

    När det är möjligt använder vi video, bilder eller illustrationer.

    Var jämlik och inkluderande

    Det spelar roll vad som sägs och visas.
    Det har betydelse att det sägs och visas.
    Det är viktigt hur det sägs och visas.

    Till dig!

    På vilket sätt kommunicerar du med andra människor? Och genom vilka plattformar (samtal, Instagram, Facebook, mail)?