Tre viktiga ord vi alltid har med oss. Här är Svensk Innebandys kärnvärden:

INKLUDERING

Vår personlighet är varm och välkomnande.
Vi behandlar alla jämlikt och med respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser alla och gör dem delaktiga.

SAMVERKAN

Vi har en öppen attityd.
Vi tänker och utvecklar tillsammans. Vi lyssnar på omvärlden. Vi är lyhörda. Vi delar med oss.

NYSKAPANDE

Vi är passionerade och modiga.
Vi brinner för vår sport, och vi vågar testa nya idéer. Vi river gamla strukturer. Vi gör inte som alla andra. Vi gör skillnad i samhället.

Läs mer om vår personlighet och hur vi behöver vara under “Agerande och kommunikation”.

Till dig!

Kan du ta till dig och leva efter våra gemensamma kärnvärden?