Vi har valt ut några som vi fokuserar lite extra på. Vill du se en bild på alla våra målgrupper? Klicka på knappen!

Visa målgruppsbild
Image

Spelare - licensierade

Genom Svensk Innebandys Utvecklingsmodell delar vi in våra licensierade spelare utifrån ålder och utvecklingsbehov: 

 • Grön: 0-9 år
 • Blå: 10-12 år
 • Röd: 13-15 år
 • Svart: 16 år och uppåt
 • Brun: 16 år och uppåt (bredd- och motionsidrott)
 • Guld: träna för att vinna 

Cirka 52% av de licensierade spelarna lirar på grön och blå nivå. 70% är killar och 30% tjejer.

Spelare - motionärer

Hit räknar vi dig som spelar innebandy bara för att det är skoj. Men motionärerna spelar sin innebandy på olika sätt. Det finns en motionslicens som är till för dig som träningsspelar i en förening eller som spelar i distriktens motionsserier. Andra motionärer är kopplade till externa aktörer som arrangerar innebandy. Korpen är den största och mest kända, men många företag har innebandy som en återkommande friskvårdsaktivitet för sin personal. Dessutom finns en hel del kompisgäng som i egen regi spelar innebandy varje söndag – år efter år.

Ledare

Hit räknar vi dig som på något sätt har en ledarroll i ett lag. De allra flesta är ideella med uppgift att hjälpa barn och ungdomar i deras utveckling. Ditt sätt att agera och kommunicera bidrar starkt till kulturen och värdegrunden i laget, föreningen och Svensk Innebandy. 

Anhörig

Du har en viktig roll inom Svensk Innebandy för att våra barn ska uppleva sporten som glädjefylld. Och eftersom att det flesta spelare är 12 år eller yngre så är ni släktingar många. Gör därför allt för att stödja och stimulera alla barn på bästa möjliga sätt genom att samarbeta med tränare, domare och andra anhöriga.

Domare

Du är en förutsättning för att vi ska kunna spela matcher och har viktig roll i att forma och utveckla upplevelsen för spelare och publik. Vi har domare i alla åldrar. 

Publik

Vi vänder oss till en bred publik men det luriga (och även positiva) med den här målgruppen är att befintlig och framför allt potentiell publik redan finns i de andra målgrupperna. Som publik kan du numera följa sporten på olika sätt. Från läktaren. Framför TV:n, mobilen, radion, läsplattan eller datorn. Genom sociala medier. Via resultat, tabeller och stats. 

Partners

En förutsättning för att innebandyn ska fortsätta utvecklas. Idag finns samarbete med externa aktörer på alla nivåer – från Svenska Innebandyförbundet ner till spelare. Svensk Innebandys ambition är att samarbeta med partners som delar vår värdegrund och målsättning.

Media

Hit räknar vi mediaföretag och journalister. Idag en mix av människor skolade i traditionell journalistik och de som är utsprungna ur det digitala medielandskapet. Printtidningens roll blir allt mindre, webben allt viktigare och sociala medier har en central roll. Kraven på snabb leverans är stor och därför är möjligheten till publicering stor om vi ligger på och hjälper media.

Bra att veta

Inom våra huvudmålgrupper finns människor i många olika åldrar och kön. Spelare kan exempelvis vara allt från Ebba 8 år till Gunnar 65 år. Samma sak gäller ledare, domare och publik. Här är några ytterligare fakta kopplat till målgruppernas ålder för att du ska lära känna dem ännu bättre:

Barn 6-12 år

 • Är den största andelen av spelare inom Svensk Innebandy idag 2018 (52%)
 • Sett över alla sporter i Sverige står åldersgruppen för nästan hälften, 46%, av alla träningstillfällen som beviljats statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
 • Mest aktiva är de yngsta pojkarna
 • Redan i skolstartsåldern (6-7 år) är det två tredjedelar som är dagliga internetanvändare
 • Användandet av internet ökar kraftigt för varje år och bland 10-11-åringar är det 9 av 10
 • Så gott som alla använder Youtube
 

Ungdomar 13-18 år

 • 15 % spelar innebandy i någon form och 20 % är intresserade av innebandy
 • “Det verkade roligt” är huvudanledning att börja
 • “Betydelsen av tävling är helt oviktig” för 26 %
 • 53 % anger “Är roligt” som anledning varför de fortsätter med sport. 37 % “må bra”
 • Innebandyspelaren beskriver sig själv med följande tre ord: social, sportig och snäll
 • 73 % av tjejerna (+15 år) motionerar i större utsträckning i egen regi
 • 91 % instämmer helt/delvis i att de har stora möjligheter att påverka sin egen framtid
 • Av de som spelar innebandy upplever 21 % “att de har ont om tid” och 49 % “att de har rikt på vänner”
 • 44 % av pojkarna och 22 % av tjejerna når rekommendationen om daglig fysisk aktivitet
 • Allra minst rör sig tjejer i tvåan på gymnasiet
 • 97 % av 12-15-åriga tjejer använder Instagram
 • Snapchat är populärt i den här målgruppen (totalt hade 33 % svenskar kanalen 2016)
 • Alla använder Youtube
 

Vuxna

 • 53 % vuxna använder Instagram
 • 72 % sportar eller motionerar minst någon gång i veckan
 • Fler kvinnor än män som är 35-64 år motionerar varje vecka. I andra åldrar är det ingen skillnad
 • 97 % av alla vuxna använder internet för att söka enkel information
 • Det är vanligare att utöva sport utomhus varje vecka än inomhus: 66 % mot 41% för kvinnor och 60% mot 40% för män
 • Facebook är den sociala plattform som allra flest (74%) använder
 • Mer än hälften av alla internetanvändare använder Instagram (53 %) någon gång, vilket gör det till den näst populäraste plattformen
 

Pensionärer

 • Män 75-år+ som motionerar inomhus varje vecka ökade 2008 till 2015 till 23 % från 12. Utomhus ökade till 55 % från 29
 • Kvinnor 75+ som varje vecka motionerar inomhus ökade 2008 till 2015 till 28% från 14. Utomhus ökade till 49 % från 26
 • 2017 är 66-75-åringarna lika mycket uppkopplade som 56-65-åringarna var 2013, det vill säga drygt nio av tio
 • Mer än varannan svensk över 76 år internetar
 • 50 % av 66-75-åringarna använder Facebook varje vecka
 • De äldsta kvinnorna (85-år+) som varje vecka motionerar utomhus ökade till 2 6% från 10. Inomhus står det stilla med runt 7-8 %
 • 26 % av 66-75-åringarna använder Instagram
 

Till dig!

Nu när vi vet en hel del om våra målgrupper. Vad kan du göra för att de ska gilla innebandy?