Övergripande mål för Svensk Innebandy till år 2030:

Innebandy är en sport som alla ska kunna engagera sig i

Indikatorer (startvärden 2018 inom parentes):
Antal licensierade spelare
0
(116 000)
Antal utbildade tränare
0
(27 675)
Antal domare
0
(4 201)
Andel kvinnor
0 %
(30 % spelare)
Antal motionärer
0
(1 920)
Intressegrad för innebandy*
0 %
(7 %)
Intressegrad landslagen*
0 %
(14 % dam, 16 % herr)
Intressegrad Svenska Superligan *
0 %
(12 % dam, 13 % herr)

*Källa: Sport Navigator (Upplevelseinstitutet) som under ett års tid ställer följande frågeställningar till ett representativt urval av svenska befolkningen (+15 år) – totalt 6 000 intervjuer (500 per månad under perioden augusti-juli

Strategiska mål för Svensk Innebandy till år 2025:

Visa vår arbetsmodell
  • Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam grund och delar samma syfte, vision och värdegrund

  • Svensk Innebandy har en effektiv organisation som är ledande i idrottssverige och innebandyvärlden

  • Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige och ”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår verksamhet

  • En sport som är en enkel att börja med, stimulerande att utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande att komma tillbaka till

  • Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med erbjudandet ”mer än en sport”

Image

​​​​För att nå de här målen vill vi förstå vilka utmaningar vi står inför:

En mindre andel av svenska folket är nämligen licensierade innebandyspelare idag än för 10 år sedan. ​​Yngre spelare utgör en större del av licenserna än tidigare för många slutar i tonåren och har svårt att hitta tillbaka. Och många vuxna upplever att det är svårt att ta sig in i föreningslivet. 

Varför är det så?

Det är en klurig fråga. Vi tror att en del av förklaringen ligger i stora globala trender som urbanisering, digitalisering och ökad individualisering. Ungas förändrade livsstil påverkar inställning, attityd och förväntan på föreningar och sporter.

De som växer upp idag är vana att styra över och förverkliga sina idéer. De avgör själva när och på vilket sätt de vill konsumera på sin fritid. Det är en självklarhet att pausa och trycka på play igen när det passar, det finns inget annat. Dessutom får vi numera en stor del av våra sociala behov tillfredsställda på andra sätt än genom omklädningsrumssnacket och träningarna. Till skillnad från tidigare generationer. 

 
I svenska samhället hittar vi fler utmaningar:
Med allt det här sagt, sammanfattar vi Svensk Innebandys utmaningar så här:

Att få fler att fortsätta spela innebandy längre

Bland de yngre (6-12 år) har innebandyn vuxit under de senaste åren. Däremot har vi en utmaning i att få dem att fortsätta längre.

Att få fler kvinnor att engagera sig

Vi har en utmaning i att kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar inte tas tillvara vilket påverkar innebandyns utveckling.

Att nå nya målgrupper

Innebandy är en av få sporter som har ”uppfunnits” i Sverige och exporteras till resten av världen. Det kan vara en av förklaringarna till att Svensk Innebandy inte har fler aktiva med invandrarbakgrund.

Att få till fler spelplatser

För att nå Svensk Innebandys vision krävs är att vi har tillgång till hallar och arenor. Idag finns det en brist som leder till att hallarna är fulla och att vissa tvingas spela på orimliga tider. 

Att öka intresset från publik och media

Svenska folkets intresse för innebandy, som livepublik eller TV-tittare, är relativt lågt.

Att öka intresset från externa partners

Det blir mindre och mindre vanligt med rena bidrag, sponsring eller så kallad “goodwill”.

Till dig!

Vilka är utmaningarna där du bor?