Idag är Svensk Innebandy organiserat så här: 

Totalt spelar 500 000 människor innebandy regelbundet om vi räknar med allt spel på skolor, mellan kompisar och på företag eller i andra motionsformer.

Det finns runt 900 innebandyföreningar (IF) i Sverige med totalt cirka 120 000 licensierade spelare. Föreningarna följer SIBF:s riktlinjer och regler men väljer själv ambitionsnivå och tar beslut efter de förutsättningarna. 

Svenska Innebandyförbundets (SIBF) syfte är att utveckla administrera och företräda innebandyn i och utanför Sverige. SIBF är ett av Sveriges 71 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). 

SIBF har specialdistriktsförbund (SDF) som ordnar innebandyn i sitt distrikt och ska fungera som SIBF:s medspelare ute i landet men är samtidigt en egen juridisk person*. SDF och föreningarna har själva ett ansvar att hjälpa till att utveckla Svensk Innebandy. 

Men så här vill vi att vi ska organisera oss i framtiden!

Vi vill att förutsättningarna för innebandy ska vara likvärdiga i hela landet och strävar efter en organisation där vi samordnar oss för att komma dit.

Svenska Innebandyförbundet erbjuder möjlighet till stöd avseende utveckling av personal och ekonomi. Då kan krafter frigöras så att distrikten ute i landet kan lägga fullt fokus på att stödja och utveckla den lokala föreningen.

Till dig!

Hur kan din förening organisera sig för att möta framtiden på bästa sätt?